11 RPA mythes ontkracht

RPA Mythes

RPA ontlokt zowel aan vurige believers als aan kritische stemmen steeds weer dezelfde bedenkingen.  TeRoCo wil deze RPA mythes kritisch bekijken en vanuit een jarenlange praktijkervaring ontkrachten of toch minstens nuanceren.  In het vervolg van deze reeks zullen we hier één voor één op inzoomen, hier alvast het overzicht:

Ongenuanceerde kritiek:

 1. Processen moeten eerst geoptimaliseerd worden vooraleer ze voor RPA in aanmerking komen
 2. RPA vergt aanzienlijke investeringen in software & infrastructuur alvorens te kunnen starten
 3. Voortdurende wijzigingen aan de user-interface leiden tot hoge maintenance kosten voor RPA-scripts
 4. RPA is moeilijk schaalbaar
 5. API’s / Microservices zijn het einddoel, RPA is slechts een tussenoplossing
 6. Een belangrijk aantal RPA projecten faalt

Overdreven optimisme:

 1. Business users zonder programmeer-ervaring kunnen eenvoudig hun eigen scripts bouwen
 2. RPA-toepassingen kunnen met alle bestaande software overweg
 3. RPA = Artificial Intelligence
 4. Tussenkomst van IT is niet nodig voor een RPA-project
 5. Alle tools zijn vergelijkbaar

TEROCO | Databots, your digital shortcut