Brexit gevolgen

Gevolgen Brexit

De gevolgen van Brexit op een rijtje:

Er zijn in grote lijnen 4 mogelijke Brexit scenario’s elk met hun eigen specifieke gevolgen op je logistieke-, productie- en financiële departementen:

No Brexit

De Brexit afblazen betekent uiteraard dat er niks verandert in vergelijking met vandaag: het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen blijft onveranderlijk van toepassing.

Zachte Brexit / Soft Brexit

In dit geval verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU met een vrijhandelsakkoord dat zo weinig mogelijk douaneformaliteiten oplegt. Dat kan bijvoorbeeld via een zogenaamd Facilitated Customs Arrangement. Goederenaangifte, met alle administratieve rompslomp van dien, wordt in dit scenario nog verplicht maar er moeten minder invoerrechten betaald worden en er komen geen beperkingen op  luchtvaart en wegtransport.

Harde Brexit / Hard Brexit

Na 31 oktober 2019 start een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020 waarin alles bij het oude blijft. Tijdens deze transitieperiode dient dan de laatste hand gelegd te worden aan een nieuw luchtvaart- en wegtransportakkoord. Na 31 december 2020 maakt het VK geen deel meer uit van de Europese eenheidsmarkt waardoor de import & export geregeld worden volgens de regels van de World Trade Organization (WTO). In concreto komt dat neer op méér administratie, vertraging door grenscontroles en gestegen kosten ten gevolge van de douanerechten.

No Deal Brexit

Wordt er geen vergelijk bereikt tussen de EU en Groot-Brittannië, dan verlaten de Britten de EU in de nacht van 31 oktober 2019 op 1 november 2019. Strikt genomen is dat scenario hetzelfde als dat van een harde Brexit, alleen zal de fysieke goederenstroom door het ontbreken van afspraken rond wegtransport en luchtvaart zwaar verstoord worden.

Brexit gevolgen voor Vlaanderen

De impact verschilt erg volgens het functionele gebied waarin je aan de slag bent.

Gevolgen van Brexit voor logistiek en transport

Ongeacht of het een zachte Brexit, een harde Brexit of een no-deal Brexit wordt, je zal al je zendingen dienen aan te geven bij de Belgische én de Britse douane. Of het om import dan wel om export gaat maakt an sich niks uit. Om die aangifte tot een goed einde te brengen dien je:

  • in het bezit te zijn van een EORI (Economic Operators’ Registration and Identification), die je zowel in het Verenigd Koninkrijk als in België dient aan te vragen.
  • je zendingen – inclusief exportvergunningen, exportcertificaten, fytosanitaire certrificaten enz… – te melden in het CDS (Customs Declaration System) van de Britse HMRC en het PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen) systeem van de Belgische douane.
  • je dient je transporteur de nodige informatie te verschaffen waarmee hij kan voldoen aan de hem opgelegde douaneformaliteiten.

De gevolgen van Brexit op de logistiek kunnen dus samengevat worden in 3 woorden: een-berg-papieren. Automatisering lijkt de voor de hand liggende optie, maar die is vaak niet zo makkelijk te realiseren. En al helemaal niet gezien de strakke deadline. Een databot brengt hier redding: zonder aan je systemen te raken automatiseer je je aangiftes (inclusief vergunningen en certificaten) en bezorg je je transporteurs en/of externe douane agenten sneller de juiste gegevens. Of het nu een eenvoudig RPA proces is (overnemen van werk van je douane agenten), dan wel het uitbouwen van een geheel nieuw proces: het kan sneller, met een lagere foutmarge en een sterkere controle.

Gevolgen van Brexit voor transport

Er zijn 2 concrete gevolgen van Brexit op het fysieke transport van goederen zelf. Die gevolgen gelden voor elk Brexit-scenario:

  • transporteurs dienen vooraf het transport een Safety & Security Declaration en een Entry Summary Declaration in te voeren in het Britse Import Control System (ICS).
  • het transport dient vergezeld te zijn van een Master Reference Number (MRN) vanuit CDS en het EORI waarmee de zending is aangemeld bij de Britse HMRC

De gevolgen van het no deal scenario manifesteren zich op nog een bijkomend niveau: Vertragingen in het fysieke transport. Zonder wegtransport- en luchtvaart akkoorden, zonder verbeterde inklarings- en controleprocessen ontstaat er congestie. Dit zowel op de grote luchthavens, de belangrijke zeehavens als aan de kanaaltunnel. Die zijn op dit moment niet voorzien op het grote aantal controles die in dat scenario uitgevoerd moeten worden.

Je kan het risico op vertragingen opvangen door je supply chain bij te sturen. Dat verschuiven van voorraden en het her evalueren van je leveranciers kost uiteraard ook tijd en geld. Ook hier zijn databots in staat je transitie te vergemakkelijken door snel & goedkoop met interne en extern systemen te koppelen. Lees er meer over op onze logistieke pagina.

Brexit gevolgen voor manufacturing en productie

De gevolgen van Brexit op je productiesite vertalen zich in 2 concrete symptomen:

Druk op de productiekosten

Als importeur van onderdelen vanuit Groot-Brittannië zal je invoerrechten dienen te betalen, waardoor de kost per geproduceerde eenheid stijgt. Die kostenstijging zal niet altijd doorgerekend kunnen worden aan je eindklant. Met als gevolg een bijkomende druk op jou en je operatie om kosten efficiënter te werken. Hetzelfde geldt overigens voor de exporteurs onder ons. Als je bedrijf concurrentieel wil blijven in het Verenigd Koninkrijk zal je je kosten dienen te verlagen. Teroco helpt je hierbij door hand-in-hand met je verbeteringsteam een databot op te leiden. Binnen de 4 à 5 weken verlagen we je foutpercentages en versnellen we je administratieve stroom. Of integreren we je IoT (Internet of Things) datastromen met je nieuwste Artificial Intelligence (AI) machine.

Druk op je doorlooptijd… of je voorraden

Douaneaangiftes, voor import of export, vragen tijd. En douanecontroles kosten tijd. In de paragraaf Gevolgen van Brexit voor logistiek en transport gaan we hier dieper op in.

Dat vertaalt zich in of een kortere doorlooptijd voor je manufacturing site: je materiaal komt later aan en dient vroeger te vertrekken. Een RPA oplossing via een databot kan je helpen je om de productieplanning te versnellen en je koppelingen naar je leveranciers en klanten te automatiseren, waardoor je tijd terugwint. Heb je toch een extra warehouse nodig in Vlaanderen of de UK? Dan is een databot vaak de geknipte oplossing voor een verregaande integratie tussen de WMS en TMS systemen van beide sites.

Lees meer over de mogelijke oplossingen in onze blog “Ben ik klaar voor Brexit”.

Gevolgen Brexit voor finance

Er is al veel inkt over gevloeid, maar wat betekent Brexit voor het finance departement in een doorsnee onderneming?

De meest voelbare invloed voor veel finance departementen is het voorzien van de nodige fondsen voor het betalen van invoerrechten. Alhoewel de mogelijkheid bestaat om die contant te voldoen, kiezen de meeste bedrijven voor een kredietrekening (FCRT rekening in België). En die rekening dient uiteraard geregeld aangezuiverd te worden. Met een databot krijg je sneller zicht op de verwachtte transacties waardoor je makkelijker kan bijsturen.

Daarnaast dient u voor exporten exemplaar 3 van de douaneaangifte bij te houden ter verantwoording van het feit dat u geen BTW hebt aangerekend. Het douanekantoor van uitgang (bijvoorbeeld de havens van Zeebrugge of Antwerpen of de luchthaven van Zaventem) verstrekt dit document.

Een databot is in staat de status van de rekening(en) alsook de douaneafhandeling op te volgen, documenten te archiveren en afwijkingen te signaleren. Ze kunnen voor een brede waaier aan automatiseringen in finance ingezet worden: lees er meer over op onze finance pagina.

Databots / RPA inzetten om de Brexit gevolgen op te vangen

Databots zijn manusjes van alles: ze kunnen met élk systeem in je value chain communiceren. Ze leggen moeiteloos de brug tussen oude en nieuwe systemen. Verschillen in processen en data vangen ze op dankzij hun interne business rules engine.

Door complexe processen met een hoog risico op fouten te automatiseren of door tijdrovend repetitief werk over te nemen via een RPA (Robotic Process Automation) project staan ze voor je klaar om de gevolgen van Brexit voor Vlaamse bedrijven op te vangen. De Brexit gevolgen hoeven voor Vlaanderen dus niet zo dramatisch te zijn als soms wel eens wordt voorgehouden.

TEROCO | Databots, your digital shortcut